Skip to main content

What the school says...

Ysgol Gyfun ddwyieithog i ddisgyblion 11-19 oed yw Llanhari. Fe'i sefydlwyd ym mis Medi 1974 gyda 147 o ddisgyblion yn y flwyddyn gyntaf. Aeth o nerth i nerth ac erbyn Medi 2002 disgwylir tua 1120 o ddisgyblion yn yr ysgol. Bydd oddeutu 200 o blant yn trosglwyddo o'r ysgolion cynradd a bydd dros 140 ym mlwyddyn 12 a 13. Daw'r disgyblion a fydd yn trosglwyddo yma eleni yn bennaf o Ysgolion Cynradd Cymraeg Llantrisant, Maesteg, Penybont-ar-Ogwr, Gogledd Corneli, Tonyrefail, Cwm Garw ac o'r ffrwd Gymraeg yn y Dolau.

Mae croeso i unrhyw un sy'n ystyried anfon plentyn i'r ysgol gysylltu 'r Pennaeth er mwyn trefnu ymweliad.

Yn unol 'r rhesymau dros sefydlu'r ysgolion dwyieithog, rhoddir pwyslais arbennig yma ar hyrwyddo a chefnogi'r iaith Gymraeg.

Cymraeg yw cyfrwng y dysgu ym mhob pwnc hyd at, ac yn cynnwys CA4, ac yn y mwyafrif o bynciau CA5. Cymraeg, hefyd, yw cyfrwng y gweinyddu a'r cyfathrebu o fewn yr ysgol.
...Read more

What the parents say...

No comments received for Ysgol Llanhari

Please login to post a comment.

  Zoopla sale properties   Zoopla rent properties   Hide Zoopla markers

Powered by Zoopla

Subscribe for instant access to in-depth reviews:

30,000 Independent, state and special schools in our parent-friendly interactive directory
 Instant access to in-depth UK school reviews
 Honest, opinionated and fearless independent reviews of over 1,000 schools
 Independent tutor company reviews

Try before you buy - The Charter School Southwark

The Good Schools Guide subscription

GSG Blog >    In the news >

The Good Schools Guide newsletter

The Good Schools Guide Newsletter

Educational insight in your inbox. Sign up for our popular newsletters.

Tired of London schools? There’s plenty of life elsewhere…

 
 

For a limited time get one month's Good Schools Guide subscription free with any purchase of The Good Schools Guide London North and London South