Skip to main content

What the school says...

Ysgol Gyfun ddwyieithog i ddisgyblion 11-19 oed yw Llanhari. Fe'i sefydlwyd ym mis Medi 1974 gyda 147 o ddisgyblion yn y flwyddyn gyntaf. Aeth o nerth i nerth ac erbyn Medi 2002 disgwylir tua 1120 o ddisgyblion yn yr ysgol. Bydd oddeutu 200 o blant yn trosglwyddo o'r ysgolion cynradd a bydd dros 140 ym mlwyddyn 12 a 13. Daw'r disgyblion a fydd yn trosglwyddo yma eleni yn bennaf o Ysgolion Cynradd Cymraeg Llantrisant, Maesteg, Penybont-ar-Ogwr, Gogledd Corneli, Tonyrefail, Cwm Garw ac o'r ffrwd Gymraeg yn y Dolau.

Mae croeso i unrhyw un sy'n ystyried anfon plentyn i'r ysgol gysylltu 'r Pennaeth er mwyn trefnu ymweliad.

Yn unol 'r rhesymau dros sefydlu'r ysgolion dwyieithog, rhoddir pwyslais arbennig yma ar hyrwyddo a chefnogi'r iaith Gymraeg.

Cymraeg yw cyfrwng y dysgu ym mhob pwnc hyd at, ac yn cynnwys CA4, ac yn y mwyafrif o bynciau CA5. Cymraeg, hefyd, yw cyfrwng y gweinyddu a'r cyfathrebu o fewn yr ysgol.
...Read more

What the parents say...

No comments received for Ysgol Llanhari

Please login to post a comment.

  Zoopla sale properties   Zoopla rent properties   Hide Zoopla markers

Powered by Zoopla

Subscribe for instant access to in-depth reviews, data and catchment:

30,000 Independent, state and special schools in our parent-friendly interactive directory
 Instant access to in-depth UK school reviews
 Which schools pupils come from and go onto
 Honest, opinionated and fearless independent reviews of over 1,000 schools
 Independent tutor company reviews

Try before you buy - The Charter School Southwark

The Good Schools Guide subscription

GSG Blog >    In the news >

The Good Schools Guide newsletter

The Good Schools Guide Newsletter

Educational insight in your inbox. Sign up for our popular newsletters.

Whose results are the anyway?

 
 

For a limited time get one month's Good Schools Guide subscription free with any purchase of The Good Schools Guide to Boarding Schools.