Skip to main content

What the school says...

Ysgol Gyfun ddwyieithog i ddisgyblion 11-19 oed yw Llanhari. Fe'i sefydlwyd ym mis Medi 1974 gyda 147 o ddisgyblion yn y flwyddyn gyntaf. Aeth o nerth i nerth ac erbyn Medi 2002 disgwylir tua 1120 o ddisgyblion yn yr ysgol. Bydd oddeutu 200 o blant yn trosglwyddo o'r ysgolion cynradd a bydd dros 140 ym mlwyddyn 12 a 13. Daw'r disgyblion a fydd yn trosglwyddo yma eleni yn bennaf o Ysgolion Cynradd Cymraeg Llantrisant, Maesteg, Penybont-ar-Ogwr, Gogledd Corneli, Tonyrefail, Cwm Garw ac o'r ffrwd Gymraeg yn y Dolau.

Mae croeso i unrhyw un sy'n ystyried anfon plentyn i'r ysgol gysylltu 'r Pennaeth er mwyn trefnu ymweliad.

Yn unol 'r rhesymau dros sefydlu'r ysgolion dwyieithog, rhoddir pwyslais arbennig yma ar hyrwyddo a chefnogi'r iaith Gymraeg.

Cymraeg yw cyfrwng y dysgu ym mhob pwnc hyd at, ac yn cynnwys CA4, ac yn y mwyafrif o bynciau CA5. Cymraeg, hefyd, yw cyfrwng y gweinyddu a'r cyfathrebu o fewn yr ysgol.
...Read more

What the parents say...

No comments received for Ysgol Llanhari

Please login to post a comment.

Thank the school

Parents and pupils often have cause to acknowledge the help and support they have received from their schools, for example in helping in the choice of further education or careers. "Say thank you" allows you to send a quick note of appreciation to the school in general or to an individual teacher.


This is a thank you to your school, teacher or careers adviser who helped you to get where you are now.

Please fill in the fields below, which we will transform into a letter of thanks from you to them.

Leave blank if you want to thank the school as a whole

Years you were there

Can be left blank but, if you can, think of a few words that will bring a smile.

  Zoopla sale properties   Zoopla rent properties   Hide Zoopla markers

Powered by Zoopla

Subscribe for instant access to in-depth reviews, data and catchment:

30,000 Independent, state and special schools in our parent-friendly interactive directory.
 School exam results by subject and performance GCSE, A level or equivalent.
 Which schools pupils come from and go onto.
 Honest, opinionated and fearless independent reviews of over 1,000 schools.
Comprehensive catchment maps for English state schools by year of entry.
School data comparison by results, relative success and popularity.
 Independent tutor company reviews.

Try before you buy - The Charter School Southwark

The Good Schools Guide subscription

 GSG Blog >    In the news >

The Good Schools Guide newsletter

The Good Schools Guide Newsletter

Educational insight in your inbox. Sign up for our popular newsletters.

The debate continues...

 

 
 

The fifth issue of Chalk & Chat, The Good Schools Guide’s exciting digital magazine, is out now.