Skip to main content
 • Ysgol Llanhari
  Llanhari
  Pontyclun
  Rhondda, Cynon, Taff
  CF72 9XE
 • T 01443 237824
 • F 01443 227 365
 • E post@llanhari.rhondda.sch.uk
 • A mainstream state school for pupils
 • Boarding: No
 • Local authority: Rhondda, Cynon, Taff

What the school says...

Ysgol Gyfun ddwyieithog i ddisgyblion 11-19 oed yw Llanhari. Fe'i sefydlwyd ym mis Medi 1974 gyda 147 o ddisgyblion yn y flwyddyn gyntaf. Aeth o nerth i nerth ac erbyn Medi 2002 disgwylir tua 1120 o ddisgyblion yn yr ysgol. Bydd oddeutu 200 o blant yn trosglwyddo o'r ysgolion cynradd a bydd dros 140 ym mlwyddyn 12 a 13. Daw'r disgyblion a fydd yn trosglwyddo yma eleni yn bennaf o Ysgolion Cynradd Cymraeg Llantrisant, Maesteg, Penybont-ar-Ogwr, Gogledd Corneli, Tonyrefail, Cwm Garw ac o'r ffrwd Gymraeg yn y Dolau.

Mae croeso i unrhyw un sy'n ystyried anfon plentyn i'r ysgol gysylltu 'r Pennaeth er mwyn trefnu ymweliad.

Yn unol 'r rhesymau dros sefydlu'r ysgolion dwyieithog, rhoddir pwyslais arbennig yma ar hyrwyddo a chefnogi'r iaith Gymraeg.

Cymraeg yw cyfrwng y dysgu ym mhob pwnc hyd at, ac yn cynnwys CA4, ac yn y mwyafrif o bynciau CA5. Cymraeg, hefyd, yw cyfrwng y gweinyddu a'r cyfathrebu o fewn yr ysgol.
...Read more

What the parents say...

No comments received for Ysgol Llanhari

Please login to post a comment.

Thank the school

Parents and pupils often have cause to acknowledge the help and support they have received from their schools, for example in helping in the choice of further education or careers. "Say thank you" allows you to send a quick note of appreciation to the school in general or to an individual teacher.


This is a thank you to your school, teacher or careers adviser who helped you to get where you are now.

Please fill in the fields below, which we will transform into a letter of thanks from you to them.

Leave blank if you want to thank the school as a whole

Years you were there

Can be left blank but, if you can, think of a few words that will bring a smile.

  Zoopla sale properties   Zoopla rent properties   Hide Zoopla markers

Powered by Zoopla

Subscribe for instant access to in-depth reviews, data and catchment:

Comprehensive catchment maps for English state schools inc. year of entry.
 School exam results by subject and performance GCSE, Alevel or equivalent.
 Which schools pupils come from and go onto.
 Honest, opinionated and fearless independent reviews of more than 1,100+ schools.
 Overall school performance by GCSE, Alevel or equivalent.
 School data comparison by A/B weighted, relative success and popularity.
 Compare schools by qualities and results.
 Independent tutor company reviews.

Try before you buy - The Charter School Southwark
 

The Good Schools Guide subscription

 

 GSG Blog >    In the news >

Newsletter

Educational insight in your inbox. Sign up for our popular newsletters.

Freezing dormitories and terrible food


3rd editions of Good Schools Guide - London North and South now available, all entries fully revised with 2016 results. Buy now...